Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2013

pikachuu
Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej.
Reposted fromnezavisan nezavisan viakatastrofo katastrofo
pikachuu
Tak to jest, tak to się dzieje. Ślina na język przynosi ci wiele. Czasami pod wpływem, czasami od tak i niszczysz to coś tworzył od tylu lat.
— Tabu - Jedno słowo
Reposted frombadblood badblood
pikachuu
Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted frominpassing inpassing viakatastrofo katastrofo
pikachuu
Jestem ponurym zgredem, ale staram się z tym kryć.
— Wojciech Mann
Reposted frommisspandora misspandora viakatastrofo katastrofo
pikachuu
Po co koty mają takie włoski
Reposted fromula ula viakatastrofo katastrofo
pikachuu
pikachuu
8415 6cb4 500
pikachuu
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spokam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi Cię takiej, jaką jesteś.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
pikachuu
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
pikachuu
Są godziny,które zapamiętam na zawsze i miesiące o których już nie pamiętam.
— Misiaq
Reposted frommisiaq misiaq viawszystkodupa wszystkodupa
pikachuu
Ale zakochać się to nie znaczy kochać. Zakochać się można nienawidząc
— Dostojewski
Reposted fromsandycopper sandycopper viakatastrofo katastrofo
pikachuu
why?
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
That awkward moment when a child understands the harm of forcing gender roles better than most grown male politicians.
Reposted fromdrusill-a drusill-a viakatastrofo katastrofo
pikachuu
1539 1e8c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakatastrofo katastrofo
pikachuu
Reposted fromVix Vix viakatastrofo katastrofo
pikachuu
7877 fc44
Reposted fromcountingme countingme viakatastrofo katastrofo
pikachuu
3359 0bcf 500
Reposted fromzielono zielono viakatastrofo katastrofo
pikachuu
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— M. Świetlicki
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viakatastrofo katastrofo
pikachuu
9574 f0ac
Reposted fromeklerrka eklerrka viakatastrofo katastrofo
pikachuu
1469 021a
Reposted fromdulce dulce viakatastrofo katastrofo
pikachuu
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Sachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromurszulka urszulka viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl